Cập nhật 10:16 18/01: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Thiết kế logic số, Điện tử số , Xử lý ảnh, Kỹ thuật Vi xử lý, ...

Like Tôi Yêu PTIT để cập nhật về điểm thi, lịch thi, tài liệu ôn thi học kỳ.

Sidebar switch