Cập nhật 21:58 13/01: Quản trị văn phòng (BSA1335), Các mạng thông tin vô tuyến (TEL1403), Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến (TEL1407), Thông tin vệ tinh (TEL1432), Công nghệ truy nhập quang (TEL1433), ...