Cập nhật 12:21 15/02: Tổ chức và biên tập chương trình truyền hình (CDT1473), Đồ án thiết kế sản phẩm đa phương tiện (MUL14141), Thiết kế ứng dụng trên đầu cuối di động (CDT1447), Tổ chức sản xuất sản phẩm đa phương tiện (MUL1422), Thiết kế ấn phẩm báo chí (MUL1463), ...